Privacy - cookiebeleid

Wandel met gevoel hecht een grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is bedoeld om je als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die Wandel met gevoel van je zal verzamelen.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).
Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Dit Privacybeleid is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen Wandel met gevoel en hun (potentiële) klanten en/of zakenpartners.
Door deze website te gebruiken en je gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Wandel met gevoel je persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken. 

Wie ben ik

Wandel met gevoel, eenmanszaak opgericht door Katrien Meys, ondernemingsnummer 0788.245.061 met vestigingsadres Jan Jozeflaan 22 te 2980 Zoersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.wandelmetgevoel.be/

info@wandelmetgevoel.be

Jan Jozeflaan 22

2980 Zoersel

België

0032 485542382

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via info@wandelmetgevoel.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wandel met gevoel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • GSM nummer voor de online programma's zoals Een Lach, elke dag te kunnen ontvangen via whatsapp. 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@wandelmetgevoel.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wandel met gevoel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Wandel met gevoel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Wandel met gevoel volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wandel met gevoel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën): 

FACTURATIE EN FINANCIËLE INFORMATIE 
Wandel met gevoel is wettelijk verplicht om dit 7 jaar te bewaren.

PERSOONSGEGEVENS
Wandel met gevoel bewaart je gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt. De gegevens die Wandel met gevoel verzamelt voor direct marketing doeleinden worden bewaard tot wanneer jij je uitschrijft op de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wandel met gevoel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wandel met Gevoel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wandel met Gevoel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

De website Wandel met gevoel maakt gebruik van de dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief jouw IP-adres). De gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

 

De website Wandel met gevoel wordt gehost door JouwWeb, de in Nederland gevestigde websitebouwer.

De website Wandel met gevoel beschikt over een SSL certificaat. Tijdens de invoer van gegevens wordt er gebruik gemaakt van een Secure Socket Layer (SSL) encryptie. Dit is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server van onze website en uw internet browser (zoals Firefox, Chrome, Internet Explorer,...). Met zo'n beveiligingscertificaat weet je zeker dat het verkeer met de website op een veilige manier plaatsvindt. 

Hoe weet je wanneer je op een beveiligde website surft? Je ziet https:// (in plaats van http://) in de url in jouw browser. ‚Äč

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wandel met Gevoel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wandelmetgevoel.be .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wandel met gevoel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@wandelmetgevoel.be

 

Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 10/07/2022.

Wandel met gevoel kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website. Neem dus regelmatig opnieuw een kijkje.

 

Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.